WORKSHOPS I DANS FÖR DIG SOM FLYTT KRIG

Genom att dansa kan du uttrycka dina känslor och kommunicera med andra – även om ni inte talar samma språk. Vi erbjuder dig som har flytt från krig möjlighet att prova på dans i en trygg miljö tillsammans med andra. 


ALLA ÅLDRAR ÄR VÄLKOMNA


Modern dans

LEDARE: KATERYNA

Dansinstruktören Kateryna kommer från Ukraina och har en bakgrund inom modern dans. Kateryna pratar ukrainska, engelska och svenska.


KOM OCH DANSA MED MIG

– Jag älskar att dansa! Modern dans är ett sätt till en sund kropp, harmoni i själen och självförtroende. Dans gör oss graciösa och avslöjar vår inre skönhet. Ger oss möjlighet att uppleva känslor, känna sig full av energi, glad och nöjd.


SKÖNA KLÄDER

Vi dansar i sköna kläder, innomhusskor eller barfota.

K-pop och fri rörelsedans

LEDARE: SAM ELLER GUNILLA

Vi har även dansat K-POP tillsammans med Sam, och Frigörande dans med Gunilla.

Om projektet

Dansglädje syftar till att erbjuda människor som flytt från krig en trygg plattform där de får ge uttryck för upplevelser, känslor och tankar genom dans.


VI VILL STÄRKA MÄNNISKOR SOM FLYTT FRÅN KRIG. Vi vet att många på flykt bär på tunga minnen och forsking från bland annat Folkhälsomyndigheten visar att många har socioekonomiska utmaningar när det kommer till inkomst, utbildningsbakgrund och sysselsättning, vilket kan leda till utanförskap.


Vi vill därför främja så väl det psykiska som fysiska välmåendet genom att erbjuda en trygg plats för kreativitet och gemenskap.


Projektets mål är att deltagarna ska hitta kulturformer som kan fungera som en ventil för att uttrycka tankar och känslor. Vi främja ett gott mående genom att erbjuda aktiviteter som är bra både för den psykiska och fysiska hälsan.


På lång sikt hoppas vi att deltagarna ska vilja vara kvar i vår verksamet och berika verksamheten med olika kulturformer, stilar och genrer. 


PROJEKTLEDARE

Pernilla Löfquist Wedin


FINANSIÄR

REGION ÖREBRO LÄN

"Satsning för att ge stöd för att stärka människor på flykt"


PROJEKTPERIOD

JULI–DECEMBER 2022