Hej senior!

Vill du ta dig ut i naturen och utforska din närmiljö till sammans med andra? Då är du varmt välkommen att komma till någon av våra promenadträffar. Vi promenerar tillsammans för att dela upplevelser, tankar och steg med varandra.  


Hur går det till?

Vi kommer att mötas på olika platser för att utforska naturen i vår närmijö. Vi promenerar en bit för att sätta oss på en fin plats och uppleva dofter och färger. Då får vi även möjlighet att reflektera och prata om stort och smått. Just nu har vi aktiviteter i Örebro och Hallsberg.

Erfarenheter från pandemin

PROJEKTET HÄMTAR ERFARENHETER från pandemin då SV Örebro län startade sociala promenader för seniorer i den södra länsdelen. Syftet var ett erbjuda en kravlös aktivitet där man fick känna sig sedd och träffa andra för en stunds gemenskap.


DE SOCIALA PROMENADERNA blev väldigt uppskattade och lockade många seniorer, promenaderna uppmärksammades även i media. Erfarenheten visar att det är lättare att ta sig ut om man har sällspap, någon att dela både tankar och steg med.

En miljö för gemenskap

EN MILJÖ FÖR GEMENSKAP är ett projekt som syftar till att stärka seniorers hälsa med naturen som källa till välmående och gemenskap. Vi inleder projektet med sociala promenader och senare i höst kommer vi även att erbjuda aktiviteter som korta föreläsningar och skapande, alltid med naturen som centralt tema.


MARIA ÖSTBY är projektledare och hon är en av dem som du kan komma i kontakt med genom projektet. 


FINASIÄR

Socialstyrelsen


PROJEKTPERIOD

Augusti – december 2022

Samt?