Mitt Val vände sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och syftade till att öka intresset kring demokrati, politik och om hur valet går till. 


Genom Mitt Val arbetade SV Örebro län för att bidra till en ökad kunskap hos politiker och tjänstemän, till exempel boendepersonal, daglig verksamhet och kontaktpersoner och vad som krävs för att alla ska kunna använda sin demokratiska rätt – rätten att rösta. 


I studiecirklarna användes SV:s processmetod Mitt Val som togs fram inför valet 2014 (uppdaterad 2017) i samverkan med FUB, Centrum för Lättläst, allavaljare.se, 8 sidor och SV.