Syftet med Ny Arena var att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och att matcha unga vuxna till studier, praktik och arbete.


I projektet har vi:

  • Skapat en metod för ökad förståelse, kunskap och fler förebilder på individ-
  • och samhällsnivå.
  • Anordnat trygga, sociala mötesplatser; studiebesök, föreläsningar och studiecirklar för att stärka, motivera och rusta individen.
  • Samverkat med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra aktörer inom ideell och offentlig sektor.
  • Undersökt behovet av arbetskraft inom näringslivet för att matcha individen mot praktik/arbete.