Studiematerialet Hej demokrati!

Resultatet av projektet

Hej demokrati ger kunskap om hur det är att leva i en demokrati. Genom samtal och övningar som bygger på vardagsnära frågor om demokrati vill vi väcka nyfikenhet och bidra med kunskap om hur demokrati påverkar dig, och vad du kan göra för att påverka i olika frågor. 


Materialet är unikt då vi har tagit fram det tillsammans med målgruppen. Under projektet genomförde vi studiecirklar samtidigt som vi utvecklade materialet för att kunna inkludera frågor, reflektioner och perspektiv från deltagarna. Det har bidragit till att materialet närmar sig demokrati på ett sätt som inte känns så stort och abstrakt.


Projektet "Mitt val och demokratiprat över mat" har marknadsförts under namnet "Hej demokrati!", vilket är namnet på det studiematerial som togs fram genom projektet.

Var med och påverka redan nu

Under projektperioden

Vi utvecklar ett nytt studiematerial om demokrati. Är du utrikesfödd och vill veta mer om demokrati? Vi vill gärna ta del av dina tankar och erfarenheter om hur det är att komma ny till Sverige. Vi måste prata om demokrati på ett nytt sätt, det räcker inte att prata om folkstyre och lika rättigheter. Vi behöver prata om hur demokratiska värderingar och strukturer påverkar vår vardag, relationer och arbetsliv. 


Berätta, vad vill du veta?

Vi vill veta vad du tycker och tänker om demokrati. Vilka erfarenheter har du från att komma ny till Sverige? I vilka situationer hade du behövt veta mer om hur Sverige är uppbyggt och hur samhället fungerar?


Vi vill träffa dig!

Vi kommer att finnas på olika platser för att träffa dig. Håll utkik efter en inbjudan eller hör av dig till projektledaren om du vill veta mer! Kontaktuppgifter finns längre ner.

Lär dig mer om demokrati

STUDIECIRKELN: HEJ DEMOKRATI!

Under projektet samlar vi in perspektiv och frågeställningar från dig som är utrikesfödd. Resultatet kommer att bli en ny studiecirkel och ett nytt studiematerial där vi pratar om demokrati genom att använda exempel från vardagen.


Demokratiska värderingar ligger som en osynlig grund i samhället, och det måste vi prata om. Vi behöver vara öppna för att varje individ bär på olika perspektiv beroende på varifrån man kommer. Genom att vrida och vända på tankar och känslor om demokrati i ett tryggt forum vill vi bidra till ökad förståelse och ny kunskap.


I studiecirkeln "Hej demokrati!" lär vi oss mer om demokrati genom att utgå från deltagarnas frågeställningar och upplevelser från vardagen. Vi kommer att prata om hur demokratiska värderingar och strukturer påverkar vår vardag, relationer och arbetsliv.

Demokratiprat och mat

Vi bjuder in till middag

Studiecirkeln "Hej demokrati!" avslutas med en frivillig träff "Demokratiprat över mat" där du som deltagare bjuder in olika gäster för att prata om frågor som väckt stort engagemang. Syftet med middagen är att skapa en avslappnad atmosfär för att sänka trösklarna till att prata om demokrati.

Om projektet

Med en förståelse för att omställningen till ett liv i ett nytt land kan vara svår vill vi skapa förutsättningar till integration och delaktighet i samhället.


Projektet syftar till att öka kunskapen om demokrati hos utrikesfödda personer och att skapa förutsättningar för individen att delta i demokratiska beslutsprocesser.


I vår verksamhet (SV) möter vi utrikesfödda personer som bor i Sverige, men som saknar kunskap om vad det innebär att leva i en demokrati. Och vi möter även en uppgivenhet av att inte bli lyssnad till.


Vårt mål, ett nytt studiematerial som tar hänsyn till att den som inte har bott i Sverige tidigare troligtvis har låg kännedom om hur vårt samhälle är uppbyggt och inte känner till alla de grundläggande demokratiska värderingar som genomsyrar landets struktur, förväntningar och människors beteende.

Fakta och kontakt

PROJEKTNAMN

HEJ DEMOKRATI! Mitt val och demokratiprat över mat.


PROJEKTÄGARE

SV Örebro län


SAMVERKANSPARTNERS

SV Väst och SVs förbundskansli


FINANSIÄR

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)


PROJEKTPERIOD

1 augusti 2022 – 31 juli 2023


KONTAKT

Övergripande frågor om projektet hänvisas till Linda Nors, projektkoordinator. I övrigt är du välkommen att kontakta respektive projektledare för att höra mer.


Linda Nors

Projektkoordinator


Shahla Ojagh

Projektledare, SV Örebro län


Faraah Mohamud

Projektledare, SV Väst

Två projekt samma mål

SV Örebro län och SV Väst driver även projektet "Demokrati och vi". Ett projekt med samma övergripande syfte som "Hej demokrati": Att bidra till ökad kunskap om demokrati bland utrikesfödda, och att fler ska delta i demokratiska beslutsprocesser.


OLIKA INRIKTNING

Hej demokrati! vänder sig till utrikesfödda för att ta del av deras erfarenheter av hur det är att komma ny till en demokrati. Erfarenheterna ska sammanställas och ligga till grund för en studiehandledning, studiematerial och samtalskort om demokrati. Ett material som riktar sig till personer med lite kunskap om demokrati, och som har ett intresse av att lära sig mer. 


Med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).


Demokrati och vi söker svar på hur folkbildningen kan arbeta för att sänka trösklarna till att fler ska vilja bli delaktiga i demokratin. I projektet väder vi oss till personer utan kännedom om och/eller tillit för demokratins grunder.


Med stöd av Folkbildningsrådet.


Synergieffekter

Projekten genomförs samtidigt för att nå synergieffekter. Vi behöver mer kunskap och nya metoder för att värna vår demokrati och bidra till fler demokratibärare.