Vår musikstudio Pennysound Studio, som idag är en del av vår ordinarie verksamhet, växte fram genom ett projekt med stöd från Kulturnämnden, Örebro kommun. 


Genom musikstudion vill SV Örebro län möta länets unga artister och erbjuda dem en trygg plattform där de kan utveckla sitt musikintresse, självförtroendet och viljan att bygga framtidsdrömmar. Studion ligger i centrala Örebro och ambitionen är att locka unga vuxna från ytterområden till stadskärnan för att möta andra med samma intressen.


Projektmedlen från Kulturnämnden Örebro kommun har bidragit till att vi kunde utveckla verksamheten i studion. Idag är det en etablerad verksamhet hos SV Örebro län. 


FINANSÄR

Projektet fick stöd 2018 och 2019