Balans i livet, tidigare känt som Ta det på en höft, syftade till att skapa förutsättningar för att minska antalet fallolyckor och lårbensbrott. Inom projektet har en metod tagits fram med enkla rörelseprogram som stärker både balans och styrka.