Vad behöver du för att må bättre?

ASKERSUNDS KOMMUN

Är du senior och bor i Hammar, Mariedamm, Olshammar eller Zinkgruvan i Askersunds kommun? Då är du varmt välkommen att delta i våra aktiviteter som syftar till ökat välmående och god hälsa för seniorer. Vi använder "LIVSHJULET" med olika teman för att undersöka hur olika delar i livet påverkar vårt mående.


BALANSERA LIVET TILLSAMMANS MED OSS!

Livet innehåller många olika delar i livet som påverkar vårt fysiska och psykiska mående. Med livshjulet som redskap vill vi bidra till att fler seniorer reflekterar över den egna livssituationen.


Livshjulets teman och dina intressen ligger till grund för olika aktiviteter som bidrar till att främja en balans mellan rörelse, återhämtning, kost, ekonomi, boende och fysisk miljö, personlig utveckling och relationer.

Vad vill du göra?

Aktiviteterna utgår från dina och de andra deltagarnas intressen. Tillsammans får ni möjlighet att utforska, reflektera och lära dig mer om sånt som påverkar din hälsa. 


Yoga – Matlagning – Dans – Friluftsliv – Workshops

Ett projekt för seniorers hälsa

Livet i balans är ett projekt som syftar till att stärka seniorers hälsa utifrån individuella behov. Vi verkar i Hammar, Mariedamm, Olshammar och Zinkgruvan i Askersunds kommun.


I projektet jobbar Ibrahim "Ibbe" Altamimi, verksamhetsutvecklare, och Monica Andersson, cirkelledare på SV Örebro län. Ibbe jobbar nära våra föreningar i den södra länsdelen och han är även utbildad sjuksköterska. Monica har stor erfarenhet av att jobba musik och kultur i vården, med särskilt fokus på äldre. 


FINASIÄR

Askersunds kommun


PROJEKTPERIOD

1 augusti 2022 – 31 juli 2023