Vild Vacker Vuxen startade som ett Arvsfondsprojekt mellan åren 2010-2013 och erbjöd estetisk verksamhet för vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum i Örebro kommun.


Efter avslutat projekt lever Vild Vacker Vuxen kvar som en verksamhet hos SV Örebro län. Vi kan erbjuda kvällskurser och arrangemang samt kurser på ditt gruppboende.