Kort sammanfattning

Projektet tog tillvara på människors äventyrslust och nyfikenhet för att inspirera till aktiviteter i naturen – med fokus på svensk natur och allemansrätten.


Syftet var att ge invånare i Laxå kommun kunskap om svensk natur och en introduktion till naturupplevelser. Genom äventyrslust, nyfikenhet och skaparglädje fick deltagarna praktisk och teoretisk kunskap om den biologiska mångfalden och allemansrätten. Genom gemensamma aktiviteter ville vi även bidra till att människor möts och lär av varandra – samtidigt som de skapar nya relationer.


FINANSIÄR

Fonden för integrationsfrämjande åtgärder, Laxå kommun