Anhörigstöd

Som anhörig är det värdefullt att få ökad kunskap både kring den närståendes och den egna situationen. I Örebro län arrangerar SV anhöriggrupper, caféträffar, studiecirklar och andra aktiviteter inom området för att bidra till ökad förståelse och acceptans.

Aktuellt inom anhörigstöd

Anhöriggrupper och caféträffar

Vi arrangerar anhöriggrupper, caféträffar och andra aktiviteter för att bidra till gemenskap, ökad förståelse och acceptans. 


Varmt välkommen!

Kom och prata med någon om dina känslor och dela dina tankar. Känslor som skuld, skam, sorg och rädsla är vanliga att uppleva som anhörig. Du är inte ensam. Våga fundera över din roll i den situation du befinner dig i, och våga be om hjälp av din omgivning. Din återhämtning är viktig!Vem är anhörig?

Närmare 1,3 miljoner svenskar är anhörigvårdare som vårdar, hjälper eller stöttar regelbundet en närstående. Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.


Som anhörig kan man till exempel vara partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Anhöriga finns i alla åldrar. 

Till dig som möter en anhörig

Våga fråga och ta dig tid att lyssna aktivt. Aktivt lyssnande betyder att dulåter personen prata till punkt, utan att avbryta eller ge goda råd. Ha ett öppet sinne och lyssna till vad personen framför dig säger.


  • Vilka tankar, erfarenheter, kunskaper och känslor lyfts fram?
  • Ställ gärna öppna frågor och ta dig tid att lyssna på svaren.
  • Att se och bekräfta en annan människa är det finaste stöd du kan ge.


Material och kunskap

  • Ta del av material som kan användas i samtalsgrupper och som kan vara värdefulla för dig som är, eller möter, en anhörig. 


  • Du hittar även information om kunskapsorganisationerna Anhörigas riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.