Föreningsliv

Folkbildning är fritt och frivilligt lärande tillsammans, just därför är den ideella föreningen i hjärtat av vår verksamhet. Vi arrangerar dagligen verksamhet tillsammans med föreningar, erbjuder utbildningar, lånar ut lokaler och ger stöd i föreningsarbetet. Här kan läsa om våra erbjudanden och koncept inom föreningslivet i Örebro län.

Hej förening!

Genom att samarbeta med SV kan ni ta del av våra erbjudanden som vänder sig till samverkande föreningar i Örebro län. När vi genomför aktiviteter tillsammans får ni tillgång till våra lokaler och teknisk utrustning. Vi erbjuder även administrativa tjänster, digitalt stöd och stöd i projekt- och verksamhetsutveckling.


– Bra va?

Förening i fokus

Förening i fokus pågår under hela året med föredrag och samtalsträffar. I september satsar vi på SV Örebro län lite extra och bjuder in föreningslivet till en rad olika aktiviteter. Du som är föreningsaktiv är välkommen till tre träffar om: Mötesstruktur och kultur, Föreningens medlemmar och Föreningens ekonomi. Under vecka 39 slår vi på stort med en hel vecka fylld med aktiviteter.


Du som deltar kan vara aktiv i en styrelse eller enbart medlem.


Tillsammans lyfter vi föreningslivet!

Vi vill utvecklas tillsammans med våra föreningar och visa vikten av att föreningslivet och folkbildningen jobbar tillsammans.


SVs Föreningsakademi

Föreningsakademin vänder sig till dig som är aktiv i en styrelse i en förening som samarbetar med SV. Under 2024 erbjuder vi utbildningar och fördjupningstillfällen för att bidra med kompetens och utveckling inom föreningslivet. Vi erbjuder kassörutbildning, ordförandeutbildning och valberedningsutbildning.


"Lokalt digitalt"

Utbildningarna genomförs genom vårt koncept "Lokalt digitalt". Det bygger på att man möts lokalt med en lokal samtalsledare i ett arrangemang som knyts ihop med en digital livesänd föreläsning. Det gör att alla grupper i landet får ta del av föreläsningen, och dessutom kan genomföra en dialog kring föreläsningen i det lokala mötet på plats.

Digitalt föreningsliv

Jobb, skola och utbildning, fritid och sociala sammanhang har på många sätt integrerats i det digitala. Det är en otrolig möjlighet, men samtidigt en utmaning. Här får du ta del av några av våra koncept för att du och din förening ska känna trygghet i att delta digitalt.


  • Digital verksamhet
  • Våga delta digitalt
  • Bli digital
  • QR-koder


Beredskap

Bygdegården, ett nav vid kris

I en tid där kriser och krig är överhängande risker behöver lokalsamhället starka och strategiska lösningar. Tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund erbjuder vi studiematerialet "Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris" för att öka beredskapen. Bygdegårdarna blir därmed inte bara mötesplatser, utan också centrala punkter för samhällets överlevnad och välbefinnande.


Beredskapsplan med tydliga checklistor

Det handlar om att planera och stärka bygdens förmåga att klara av en kris i vardagen, samt att minska oron i en utmanade tid. Vi går igenom vad som definierar en kris, tar fram en plan för krisberedskap, lokal samverkan och pratar om byalaget/föreningsgården och samhället. Efter avslutad studiecirkel har ni skapat en beredskapsplan med tydliga checklistor.


SV-cirkelledare från Örebro läns bygdegårdsdistrikt

I Örebro län leds studiecirkeln av Kristina Haglund som har ena foten i folkbildningen och den andra inom bygdegårdarna. Kristina jobbar som verksamhetsutvecklare på SV Örebro län och är även ordförande för Örebro läns bygdegårdsdistrikt.SVs baserbjudande

På vår centrala sida för föreningslivet kan du klicka dig vidare till Föreningsboxen som samlar grunderna i ett föreningsarbete, mallar och vanliga frågor. Du kan även ta del av Föreningspraktikan som är SVs handbok för föreningsaktiva.


Verksamhetsmål 2024

Ta del av våra mål inom området föreningslivet för verksamhetsåret 2024.