2024-02-26

“Pennysound Bergslagen” skapar fritids- och kulturverksamhet för unga!

LINDESBERG: På Kristinavägen i Lindesberg växer en musikstudio fram i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns lokaler. Studion ska vara en mötesplats för unga med intresse för musikproduktion.

SV Örebro län har under 2023 flyttat till nya lokaler i Lindesberg som en del av en långsiktig satsning i Bergslagen. I januari startade vårt projekt ”Pennysound Bergslagen”, medfinansierat av Europeiska unionen genom Leader Bergslagen. Syftet med projektet är att etablera en ny fritids- och kulturverksamhet för unga i Bergslagen.

 

Genom projektet har vi fått möjlighet att finansiera bygget av en ny studio och anställa en projektledare. Konceptet finns redan i Örebro där intresset för ”Pennysound Studio” är stort och lockar 200–300 ungdomar varje år.

 

En levande landsbygd där kultur och musik har en självklar plats

I Sverige bor ungefär var tredje person på landsbygden. Det innebär att de har lite längre till ett brett utbud av service, kultur och fritidsaktiviteter än de som bor i stan. Genom projektet vill SV Örebro län minska det avståndet genom att etablera en ny fritids- och kulturverksamhet för unga (12–22 år) i Bergslagen.

 

Projektledaren Jennifer Hellqvist berättar att studion ligger i Lindesberg, men att projektets geografiska område även sträcker sig över Bergslagskommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Nora. Med studions centrala läge intill resecentrum i Lindesberg öppnar det upp för att deltagare från Bergslagskommunerna kan ta sig till studion på ett enkelt sätt.

 

– Studion kommer att ligga i Lindesberg, och det är dit vi vill att ungdomarna ska komma för att delta i studiecirklar och andra aktiviteter. Men i mitt uppdrag ingår det även att åka ut till fritidsgårdar, kulturskolor och andra platser där ungdomar vistas för att arrangera workshops där de får möjlighet att testa och utforska musikproduktion.

 

Ett breddat utbud av fritidsaktiviteter

Projektet har fått positiv respons från kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun. Vi har även etablerat samverkan med fritidsgårdar och kulturskolor i Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora. Syftet är att samarbeta med aktörer som möter ungdomarna, för att kunna erbjuda ett komplement till deras ordinarie verksamhet.

 

– Genom att jobba tillsammans, och komplettera varandra, är jag säker på att vi kan bredda utbudet av fritidsaktiviteter för unga i Bergslagen. Jag bor i Bergslagen med mina barn, jag har även arbetat på fritidsgård, och jag ser både behovet och glädjen när jag kommer ut med våra workshops, säger Jennifer.

 

Jennifer fortsätter och säger att hon hoppas att projektet ska leda till att fler unga hittar en fritidsaktivitet där de kan få utlopp för sin kreativitet. Projektet och studion erbjuder även en naturlig plats för unga vuxna som helt enkelt har blivit för gamla för att vistas på fritidsgårdar och kulturskolor.

 

Det finns ett behov som projektet kan möta

Jon Daly Skoog, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, var med och startade Pennysound Studio i Örebro 2018. Sedan dess har studion blivit ett etablerat koncept som når mellan 200–300 deltagare varje år, varav några kommer från Bergslagskommunerna.

 

– I Örebro möter vi ungdomar från Bergslagskommunerna som berättar att de tar sig till studion för att det saknas liknande koncept där de bor. Vi har även varit ute på fritidsgårdar och kulturskolor i Bergslagen under 2022–2023, och även innan pandemin, och då har vi mött en stor efterfrågan av fler arenor för digital musikproduktion och låtskrivande. Nu har vi äntligen kommit så långt att vi kan etablera konceptet på fler platser i länet, säger Jon. 

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektets namn: Pennysound Bergslagen

Period: 22 januari 2024–31 mars 2025

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Medfinansieras av Europeiska unionen genom Leader Bergslagen

 

Det här är Jennifer och Jon!

Projektledaren Jennifer Hellqvist, även känd som hiphop-artisten “Jeaff” har en bakgrund i musikvärlden. Till projektet tar hon med sina erfarenheter av att vara tjej i ett rum som ofta domineras av killar, men som inte stoppade henne från att ta plats som artist. Hennes stora genombrott kom i programmet “Lyckliga gatan” som sändes på TV4 där artister från olika generationer och genrer möttes för att tolka varandras musik.

 

Till stöd i projektet har hon verksamhetsutvecklaren Jon Daly Skoog som varit med och startat Pennysound Studio i Örebro. Jon är även en etablerad musikproducent, känd som ”Jon Miljon”, som har jobbat heltid med musik i över 10 år. En av hans låtar hörs bland annat i serien Snabba Cash.