Föreningar - Centerpartiet i Östergötland - aktuellt

Här hittar du nyheter om vad som är på gång, men även artiklar om det som varit.

Maktdagen - för liberal feminism

2023-04-03


Maktdagen arrangeras av Centerkvinnorna vartannat år och är ett utmärkt tillfälle att fylla på med kunskap för att flytta fram positionerna inom liberal feminism. Maktdagen 2023 valde centerkvinnorna i Östergötland att samlas fysiskt i Norrköping för att tillsammans följa den digitala sändningen med inspirerande föreläsningar. Gemensamma samtal och erfarenhetsutbyte gav fortsatt kraft till det lokala arbetet.

Valet 2022 en återblick och hur arbetar vi vidare

2023-03-21


En lördag i mitten av februari samlades styvt 20 Centerpartister från västra Östergötland till en kurs i

Mjölby med temat ”Valet 2022 en återblick och hur arbetar vi vidare”.


Johan Wännström forskare vid CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) talade under rubriken: ”De kommunala valen och riksdagsvalet i Östergötland med omnejd, övergripande trender.” Johan hade väldigt mycket intressant information, som han förmedlade på ett mycket intresseväckande och inspirerande sätt. Bland annat hade han justerat de kommunala valresultaten från påverkan från resultaten i riksdagsvalet. Där visade det sig att Centerpartiet i Vadstena hade klarat sig näst sämst av centerpartierna i Östergötland. Sämst hade det gått för Söderköping. Dom hade gått samman med S och M och fått igenom alldeles för lite av allt dom hade lovat före valet. Johans föredrag förorsakade en mycket intressant och tänkvärd diskussion.

Därefter informerade KSO Elisabeth Hagström och Nina Wissinge från Ydre om hur de arbetat under mandatperioden och i den avslutande valrörelsen. Det gick ju mycket bra för dem. Bara ett litet tapp beroende på riksdagsvalet.


Efter lunch blir man ju ibland lite dåsig, men det fanns inte en chans i går för då satte de två center-partisterna Arne Augustsson och Paul Särnholm från Laxå igång. Dom hade gått från tre till åtta mandat!!! Deras målsättning hade varit att ta sex mandat. Och vilken entusiasm. Och vilka idéer och vilket annorlunda sätt att jobba. Bland annat hade de i början av mandatperioden frågat sig själva och en del andra: Behövs Centerpartiet i Laxå? Det blev många frågor och en mycket intressant diskussion.


Därefter kom Karin Jonsson tidigare ordförande för Östgötacentern och tidigare kommunalråd i Norrköping. Hon har varit med i Centerpolitiken i 40 år. Karin talade under rubriken: ”Hur ska vi föra Centerpolitik i våra kommuner i majoritet respektive minoritet. ”Hon hade mycket erfarenhet att dela med sig. Hon gav t.ex. synpunkter på hur man hanterar budgetarbetet som oppositionsparti och hur man får fram partiets frågor även om man har ingått ett samarbetsavtal. Hon talade om vikten av utåtriktad verksamhet, interpellationer, motioner och debattartiklar. 

Hon pekade också på vikten av att ha bra relationer med politiker från andra partier och med tjänstemän. Karin redovisade också en del synpunkter som hade kommit fram i den halvtidsrapport som partiets valutvärderingsgrupp hade redovisat. Även Karins anförande föranledde många intressanta diskussionsinlägg.

Matdiskussion

2022-08-25


Maten idag, i morgon och i framtiden!


Diskussion om vår framtida livsmedelsförsörjning. Närodlat? Ökad självförsörjningsgrad?

Torsdagen den 1/9 18.00—20.30 Arken Vadstena Folkhögskola

Arrangör: Centerpartiet Västra Östergötland och Studieförbundet Vuxenskolan


Medverkande:

Kristin Yderfors Finspång riksdagskandidat C

Jeanette Blackert lantbrukare ordf. LRF Östergötland

Charlotta Falkhede Elf ordf Vadstena Centerkrets

Mia Bremer f.d. restauratör Hörnet

Malin Granlund Feldt ekoodlare Tåkerns Trädgård

Markus Gustavsson kostchef Vadstena och Boxholms kommuner

Robert Pihl chef coop Vadstena

Bengt-Åke Karlsson ekoodlare Motala

Maria Persdotter moderator Motala


Välkommen!


Program matdiskussion 220901 Arken Folkhögskolan Vadstena.

17.15 Kaffe och smörgås för de medverkande.

18.00 Välkommen Charlotta Falkhede Elf ordförande Vadstenakretsen.

18.15 Studieförbundet Vuxenskolan presenteras.

18.20 Deltagarna presenterar sig och ger sin syn och vision om dagens ämne 5 min var 9 st.

19.10 5 min bensträckare

19.15 Paneldiskson Maria Persdotter moderator Publiken har möjlighet att ställa frågor

20.15 Avrundning och avslutning Maria Persdotter

20.30 Slut.

Ytterligare en medverkande har tillkommit Bengt-Åke Karlsson f.d. ekoodlare

Diskussionen ska handla om:

Vår framtida livsmedelsförsörjning?

Hur ska vi klara en ev avspärrning?

Närodlat?

Ekoodlat?

Ökad självförsörjningsgrad?

Handelns roll?

Producentens roll?

Konsumentens roll?

Vad kommer vi äta i framtiden?

Nyfiken på politik

2022-05-03


Centerkvinnorna i Norrköping anordnar en studiecirkel på temat svensk politik och samhällsfrågor. Vi vänder oss till kvinnor som vill få en kunskap i området och möjlighet att ställa frågor till kvinnor som är politiskt engagerade i Norrköping.


Totalt träffas vi fyra tillfällen.

Utbildningsakademin

2021-08-10


Numera hittar du SVs och Centerpartiets gemnsamma utbildningar och cirklar på Centerpartiets intranät Connect.

SV en resurs

2020-08-19


Vi vill vara den naturliga och självklara samarbetspartnern då ni utbildar medlemmar, förtroendevalda och ledare. SV är ett stöd för pedagogisk och organisatorisk utveckling, ett verktyg som underlättar för er i föreningen.


Varje samarbete är unikt och anpassas efter önskemål och storlek.


Handlar det om en studiecirkel finns kanske behov av studiematerial eller tillgång till en lokal.


Handlar det om att vara med och ta ett helhetsgrepp kring er lokala bildning och ledarrekrytering behövs säkert utbildningar, processledare eller framtagande av koncept.


När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, region och stat. Detta kan då ge ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling.


Hör av dig, så planerar vi tillsammans!