Plats för Cirkelledare

Som cirkelledare har du en viktig roll hos SV. Du blir SVs ansikte utåt och därför satsar vi våra resurser på dig. Vi utbildar dig!

Introduktion och cirkelledarutbildning

Välkommen som cirkelledare/rapportansvarig hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan!

Innan du påbörjar en cirkel eller ett arrangemang behöver du delta i en obligatorisk introduktion i två delar, introduktionsutbildning och ett personligt samtal med din kontaktperson hos oss.

Varför ska det vara nödvändigt kanske du frågar dig och det ska jag förklara nedan.


Introduktionen

Introduktionsutbildningen är till för att du ska lära känna oss och vår verksamhet. Du får veta vad vi står för, men även reflektera över din egen värdegrund och vad som är viktigt för dig. Du får också höra om vad syftet är med folkbildning och lite om hur folkbildningens pedagogik fungerar. Det här behöver du känna till, inte enbart för din egen skull men också om du till exempel får frågor av dina deltagare eller besökare.

Det personliga samtalet är till för att du och din kontaktperson ska lära känna varandra närmare och vad ni förväntar er av varandra. Det är också ett samtal med plats för frågor och information om praktiska detaljer såsom försäkring, lokaler, närvarorapportering med mera.

Introduktionen är obligatorisk och ingår i de regler Studieförbundet Vuxenskolan har att hålla sig till.


Cirkelledarutbildning

När du och din kontaktperson är klara med introduktionen vill vi att du så snart som möjligt anmäler dig till cirkelledarutbildning. Utbildningen är till för dig, för att du ska känna dig trygg och säker i din roll som cirkelledare. Den ger dig bland annat kunskaper i konsten att leda en grupp.

Folkbildningen bygger på att deltagarna deltar fritt och frivilligt samt att det alltid ska vara deltagarna som själva styr innehållet i sin folkbildning. Det kan bland annat innebära att deltagarna är delaktiga i att planera hur cirkeln läggs upp.

En ledares främsta roll inom folkbildningen är att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. En annan viktig del är att deltagarna får utrymme för reflektion mellan träffarna.

De här olika delarna får du reda på mer om i cirkelledarutbildningen.

För det mesta flyter det ju på i en cirkel men ibland behövs lite mer kunskap för att hantera en situation och det får du tips och metoder för i cirkelledarutbildningen. Som exempel kan nämnas om det uppstår en konflikt bland deltagarna eller för att öka delaktigheten i gruppen.

Dessutom får du möjligheten att träffa cirkelledare inom andra ämnesområden och har möjlighet dela tankar och erfarenheter med dem.

Cirkelledarnätet

Som cirkelledare hos oss får du tillgång till den digitala plattformen cirkelledarnätet. Det  är en mötesplats på nätet som är till för att det ska bli enklare och mer utvecklande att arbeta som cirkelledare hos SV.

Välkommen att kontakta oss på avdelningen!