Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjdens syfte och ideal är att förmedla de grundläggande sambanden mellan material, teknik och funktion och med traditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande.