Data & IT

SeniorNet NorrköpingiPad Surfplatta och iPhone Smartphone - Grundkurs

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som skaffat en iPad Surfplatta eller iPhone Smartphone och behöver hjälp med att komma igång.

Förkunskaper:
Viss vana vid dator och mobiltelefon.

Kursens genomförande:
Omfattar 3 x 3 studietimmar.
Medtag egen iPad Surfplatta eller iPhone Smartphone.
Ladda upp din Surfplatta eller Smartphone inför varje kurstillfälle. Tag med strömsladden.

Kursinnehåll:
Vi bekantar oss med iPad Surfplatta och iPhone telefonen.
Du får grundläggande kunskap om funktioner och hur du kommer igång.
Använda pekskärm
Vad är appar? Vilka behöver jag och hur får jag tag i dem?
Ladda ner appar
Komma ut på nätet-Internet
Hur du gör inställningar för E-post, WiFi, SMS, mm.
Läsa och skicka e-postmeddelanden
Skriva anteckningar
Läsa av datum och lägga in aktiviteter i Kalendern

Kurslitteratur:
Studiehäfte Alla kan surfa. Att använda iPhone, iPad steg för steg ingår.

Deltagaravgift:
Medlem SeniorNet Norrköping 250 kr, ej medlem 350 kr.

Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.