Föreningar - LRF Östergötland - Aktuellt

Här hittar du nyheter om vad som är på gång, men även artiklar om det som varit.

Studiecirklar i diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genomfört projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket och med medel ur Landsbygdsprogrammet. Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? 


Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Det är många frågor som fått svar i studiecirklarna om diken. I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.


Studiecirkeln innehåller två huvuddelar: aktiv förvaltning och underhåll av diken. Båda delarna berör både enskilda och samfällda diken, samt öppna och täckta diken.


Cirklarna har framförallt riktat sig till lantbruksföretagare, anställda maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller personer som på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Kärlek och sunt bondförnuft

ARBETSFÖRDELNING OCH DRIFT

Romantik, juridik och att driva en gård lönsamt tillsammans

Att leva på en gård och utveckla olika verksamheter kan vara både fantastiskt och utmanande. Oavsett om det är ett familjejordbruk, skogsbruk eller andra näringsverksamheter och oavsett om det är en eller båda som jobbar på gården kan det vara svårt att få ihop livspusslet såsom vi önskar.

Under denna kurs borrar vi djupare i frågor som handlar om att driva gård och ha en bra arbetsfördelning i såväl jobbet som i hemmet för att hinna med också annat i livet. Vi kommer att få verktyg för att skapa bra arbetsrutiner och drift för större lönsamhet och arbetsglädje.

Hur formar vi det liv vi önskar, utan andras förväntningar på hur det borde vara?

Vi kommer att prata om romantik och juridik, hur vi skapar bra förutsättningar och ekonomisk trygghet för alla parter i ett familjelantbruk. Mellanskog kommer att berätta om sitt värderingsarbete och vi får reflektera över vilka värderingar som ska prägla våra lantbruk. Enskilda lantbrukare kommer att dela med sig av sina erfarenheter inom alla områden ovan.

Kursen är kostnadsfri! Detta tack vare att den ingår i projektet Jämställt företagande i samverkan med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet är att erbjuda lantbrukare fortbildning inom områden som främjar jämställhet och lönsamhet i de gröna näringarna.

Anmälan gör ni HÄR 

(sista anmälningsdag 22/3)


När: Kursen sker digitalt på distans under 6 tillfällen, med start den 2/4 kl: 18-21 och efterföljande tisdagar (förutom v 18 då kursen hålls måndag 29/4).


Kursen är kostnadsfri och du behöver inte vara medlem i LRF för att delta.

Jämställt företagande

Maxa dig själv och ditt företag!


Få koll på din ekonomi som företagare inom de gröna näringarna!

Känner du oro över ekonomin i företaget; att pengarna inte ska räcka till eller att familjen inte klarar sig om någon blir långvarigt sjuk? Vill du ha bättre koll på bokföring och vilka ekonomiska stöd som finns att söka för ditt företag? Då är den här kursen för dig!


Det här får du i kursen:

- Bokföringens ABC – grunderna i bokföring och goda råd till dig som är lantbrukare när det är dags att deklarera

- Lön, pension, föräldraförsäkring - hur lägger jag upp detta smartast?

- Vilka ekonomiska stöd finns att söka och hur gör jag?

- Tuffa tider i vår omvärld - hur ska jag tänka kring investeringar, lån och sparande?

- Rätt försäkrad - tips och råd kring försäkringar för dig, din familj och ditt företag

- Äga tillsammans – hur löser vi ägarfrågor på gården och hur skriver jag bra arrenden med andra?

Kursen är interaktiv där du ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med övriga deltagare.

Kursen är gratis! Detta tack vare att den ingår i projektet Jämställt företagande i samverkan med stöd från

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet är att erbjuda lantbrukare fortbildning inom

områden som främjar jämställhet och lönsamhet i de gröna näringarna.


Anmälan: https://www.sv.se/jamstallt-foretagande 

När: Kursen sker digitalt 18 - 21, med start 23 januari och fem efterföljande tisdagar

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du behöver inte vara medlem hos LRF för att delta

Ungskogsröjning i Tidersrum Mosshult.

2023-05-10


Inbjudan till dig som tidigare deltagit i Mersmak Röjning i Kinda.


Välkommen till planering av ungskogsröjning 2 juni kl 18.00 i Tidersrum Mosshult. I samverkan med Södra skogsägarna SBO Åtvid Västra. Vi bjuder på korv med bröd. Anmälan senast 28 maj.

Jämställt företagande i samverkan

2023-03-14


Fördjupa din kunskap om ledarskap, ekonomi och att driva företag!I samverkan med LRF och med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser riktade till lantbrukare och skogsbrukare. Kurserna går under samlingsnamnet Jämställt företagande i samverkan, eftersom jämställdhet är en grön tråd i alla kurser och en viktig förutsättning för starka konkurrenskraftiga gröna näringar.Följande kursprogram arrangeras:

Få stöd i ditt ägarskifte – redan startat

Ledarskap, maktpositioner och ägande - oktober

Arbetsfördelning och drift – 2024

Försäkring, juridik och ekonomi - 2024Kurserna som är kostnadsfria består vardera av sex digitala kurstillfällen under kvällstid om tre timmar per gång och hanterar såväl hårda som mjuka frågor. Mer information kommer att läggas ut på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida inför varje kursstart.Kurserna genomförs i samverkan mellan LRF Väst, LRF Mälardalen LRF Öst, Studieförbundet Vuxenskolans avdelningar SV Halland, SV Väst, SV Sjuhärad, SV Skaraborg, SV Göteborgsregionen sydost, SV Värmland, SV Örebro, SV Västmanland, SV Stockholms län, SV Uppsala län, SV Östergötland och SV Sörmland.


Kontakt SV Östergötland

Anna Eriksson anna.eriksson@sv.se, 070-323 56 74, 0123-519 39

Läs mer på /www.sv.se/jamstallt-foretagande/

Få stöd i ditt ägarskifte

2023-03-01


Går du i tankar på att ta över alternativt överlåta din gård till nästa generation nu eller framåt? Då är den här kursen för dig!


Under sex tillfällen får du ökad kunskap, inspiration och goda råd från flera olika professioner. Du får möjlighet att diskutera med andra i samma situation och känna stöd i din process utifrån såväl mjuka som hårda värden. Vi har ett särskilt fokus på både kvinnors och mäns möjligheter.


Kursen innehåller:

Ekonomi och juridik, Hållbart familjeliv, Normer och värderingar, Överlåta på ett klokt sätt,

Berättelser om hur andra gjort.

Föreläsare på kursen kommer bland annat från Falkenbergs sparbank, LRF, Ludvig och co, Skogsstyrelsen, LRF:s Jämställdhetsakademi, Lantbrukare och skogsbrukare som själva genomfört eller är på gång att genomföra ägarskiften kommer att berätta om sina erfarenheter. Det kommer finnas gott om tid för frågor och dialog. Du kan delta i kursen oavsett hur långt du kommit i dina tankar.


Anmälan: https://www.sv.se/jamstallt-foretagande

Datum: /Tid:14 mars, 21 mars, 28 mars, 4 april, 11 april, 18 april kl 17-20

Plats: Kursen är på distans via zoom

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du behöver inte vara medlem hos LRF för att få delta

Sista anmälningsdag: 7/3

Kursen ingår i ett större kursutbud om jämställt företagande inom ramen för ett projekt som stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Lär känna bygden där du bor - Kinda kommun

2023-02-07


Gammal i gården eller nyinflyttad till Kindabygden?

Välkommen till en föreläsningsserie som lyfter fram det som kännetecknar vår bygd, i stort såväl som smått. Varje föredrag ges vid två tillfällen, ett i Kisa och ett i Rimforsa. Kostnad 60 kronor/gång. Max 20 deltagare per tillfälle.


Studieförbundet Vuxenskolan och LRFs kommungrupp bjuder in till föreläsningar kring Lär känna bygden där du bor! Kinda kommun. 


Föreläsningarna är för nyinflyttade och övriga intresserade, 10 föreläsningar med olika rubriker som till exempel:


" Vad har EU-inträdet betytt för vår bygd,"


"Är det OK med kalhyggen"


"Fornlämningar i trakten".


Vi startar i mars: måndagar kl 19-20 i Vuxenskolans nya lokal Dalkulla i Kisa samt tisdagar kl 19.00-20.00 på Godtemplargården i Rimforsa.


Vi önskar både föreläsare och åhörare hjärtligt välkomna. Inträde 60 kr. 

Vad vill du lära dig i din förening?

2023-02-02


LRF är en av SVs grundorganisationer och här finns många exempel på aktiviteter som kan göras i samarbete med SV.


I Kinda lagar medlemmar husmanskost tillsammans och bjuder in till föreläsningsserie om bygden. På Vikbolandet fördjupar man sig i kunskapen om cirkulär energi på gårdsnivå. Godegård har siktet inställt på Jägarexamen, Mjölby satsar på Motorsågskörkort och i Valdemarsvik samlas man kring beredskapsfrågor.


Många av aktiviteterna är öppna för anmälan – välkommen du också!


Beredskap LRF Gryt - SV Östergötland


Beredskap och krishantering - SV Östergötland


Jägarexamen Godegård - SV Östergötland


Motorsågskörkort nivå A+B Mjölby - SV Östergötland