2023-09-17

Folkbildningen

Regeringen har presenterat neddragningar på 500 MSEK på studieförbundens verksamhet och nu vill de istället satsa på utbildningar som ger ”riktiga jobb”, men vem är det då som får och vem förlorar?

Regeringen har presenterat neddragningar på 500 MSEK på studieförbundens verksamhet och nu vill de istället satsa på utbildningar som ger ”riktiga jobb”, men vem är det då som får och vem förlorar?

En av folkbildningens främsta uppgifter är att erbjuda en möjlighet för alla som av olika skäl inte kunnat ta del av den utbildning som erbjuds i samhällets regi.

Regeringens intresse för utbildningar som leder till "riktiga jobb" är lovvärt, men det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om traditionella akademiska vägar. Folkbildningen har alltid haft ett brett inkluderande syfte och spelar en avgörande roll genom att erbjuda kunskap som kan ge "riktiga jobb" till dem som annars kanske inte hade haft den möjligheten. Det gäller inte minst människor med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden och ofrivilligt ensamma äldre.

På så sätt bidrar folkbildningen till ett mer inkluderande och rättvist Sverige där alla har chansen att delta och bidra till samhällets utveckling. Stäng inte dörren till Sveriges folkbildare!