2023-09-20

Fritt och frivilligt

Verksamhetsutvecklare i alla tio studieförbunden som vill delta träffas regelbundet i ett nätverk för att samverka kring klimat och miljöfrågorna.

Verksamhetsutvecklare i alla tio studieförbunden som vill delta träffas regelbundet i ett nätverk för att samverka kring klimat och miljöfrågorna. Vi ser att vi når olika målgrupper, att ämnet är viktigt i alla studieförbund och att det ser olika ut hur stort engagemanget är. 

Vi har varit nyfikna på utställningen ”Fritt och frivilligt – folkbildning för framtid” som togs fram i samarbete med Region Jönköping och som handlar om studieförbunden. 

Därför har vi bestämt oss för att visa utställningen i alla Östergötlands 13 kommuner för att lyfta fram och synliggöra folkbildningen samt att lyfta klimatomställningen.