2023-10-11

Hagalundsdagen

I Haga, Norrköping bjöds det in till en rad olika aktiviteter framförallt för boende i området Haga, Självklart fanns vi på plats och representerar folkbildningen.

I Haga, Norrköping bjöds det in till en rad olika aktiviteter framförallt för boende i området Haga, Självklart fanns vi på plats och representerar folkbildningen.