2023-07-03

Ledarskap gröna näringar

Stärk dig själv och ditt företag inom de gröna näringarna!

Stärk dig själv och ditt företag inom de gröna näringarna!

Vill du utvecklas som ledare i det egna företaget? Önskar du en bra balans mellan företagande, familjeliv och egentid för en långsiktigt god hälsa? Äger du, eller skulle du vilja äga, en fastighet tillsammans med andra men är osäker på hur ägarförhållandena ska fördelas på ett rättvist sätt? Då är den här kursen för dig.


Sakkunniga inom bland annat ledarskap, ekonomi, försäkring och hur du blir en attraktiv arbetsgivare inspirerar. Erfarna lantbrukare delar med sig av sina erfarenheter och hur de jobbar för att nå sina drömmar.

Kursen är interaktiv och du förväntas delta i diskussioner för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Kursen ingår i projektet Jämställt företagande i samverkan som arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med LRF och med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Syftet är att erbjuda lantbrukare fortbildning inom områden som idag hämmar jämställhet och på sikt lönsamheten inom de gröna näringarna näringarna.


Anmälan: https://www.sv.se/jamstallt-foretagande


När: Kursen sker digitalt på distans under sex tillfällen mellan klockan 17 till 20, med start 10 oktober

och efterföljande tisdagar.

Plats: Kursen är på distans via zoom eller Teams

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du behöver inte vara medlem hos LRF för att delta