2023-05-08

Österbymo - Från gravfält till centralort

Österbymo - Från gravfält till centralort Studiecirkeln Österbymos historia 2.0 fortsätter på sin 5:e termin. Syftet är att digitalisera dokument och foton från 1800-talet till idag och komplettera med nytt material som kommer fram under arbetets gång. Så här långt handlar det om ett bildspel på 480 sidor.

Österbymo - Från gravfält till centralort

Studiecirkeln Österbymos historia 2.0 fortsätter på sin 5:e termin. Syftet är att digitalisera dokument och foton från 1800-talet till idag och komplettera med nytt material som kommer fram under arbetets gång. Så här långt handlar det om ett bildspel på 480 sidor.

Välkommen på ett spännande lokalhistoriskt föredrag om Österbymos framväxt och utveckling. En pågående studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi har under en tid samlat och digitalt sammanställt ett material som äntligen är här för att delas med övriga bybor och andra intresserade.


Varmt välkomna på 11-kaffe och en stunds nostalgi. Hämta din gratisbiljett på bibblan!