2023-12-18

SENIORKLUBB Miramar

I en värld där äldre ibland känner sig isolerade och ensamma, strävar SENIORKLUBBEN Miramar efter att bryta den isoleringen i det mångkulturella området Skäggetorp.

I en värld där äldre ibland känner sig isolerade och ensamma, strävar SENIORKLUBBEN Miramar efter att bryta den isoleringen i det mångkulturella området Skäggetorp.

Med den ökande åldersdemografin står vi inför utmaningen att skapa fler och hållbara nätverk för äldre, där kontinuitet och trygghet är nyckelord.


Agora kommer att vara navet för våra veckoaktiviteter, ledda av projektledare och seniorkoordinator. Varje vecka bjuder vi in till olika aktiviteter för att främja gemenskap och nya vänskaper bland äldre i Skäggetorp.

Vi fokuserar på Skäggetorp, ett område med socioekonomiska utmaningar och en mångfald av kulturer. Vårt mål är att erbjuda gratis aktiviteter två dagar i veckan, skapa dialog och öppet hus för att engagera målgruppen och minska känslan av ensamhet.


Vi kommer att etablera en marknadsföringsstrategi med två events: "Afternoon tea med olika danser". Dessutom planerar vi att skapa ett "seniorråd" för att involvera målgruppen i planeringen av framtida aktiviteter.

Vi strävar efter att nå målgruppen genom olika metoder och samarbetar med partners som hemtjänst, matbutiker, kyrkor, studieförbund och mer. Genom att vara närvarande vid olika platser och tillfällen, inklusive andras arrangemang i bostadsområdet, kommer vi att marknadsföra SENIORKLUBBEN aktivt.


Ett viktigt steg är att identifiera äldre i vår målgrupp och etablera kontakt med dem. Genom olika metoder, som att stå i matbutiker, väntrum på vårdcentraler och vid busshållplatser, strävar vi efter att överbrygga den sociala distansen. Vi tar hjälp av andra seniorer och förebilder för att stödja detta arbete.


Vi erbjuder en mängd aktiviteter inom kultur, rörelse, skapande, mående, sport, lärande och ideell verksamhet. Med fokus på kontinuitet arrangerar vi dessa aktiviteter varje tisdag och fredag kl 10.00 - 15.00, inklusive rabatterad seniorfika. En informativ broschyr med aktivitetsschema kommer att finnas tillgänglig.


Anslut dig till SENIORKLUBBEN Miramar och låt oss tillsammans skapa en meningsfull gemenskap och ett inspirerande liv för äldre i Skäggetorp och hela Linköping – där alla kulturer är välkomna!