2023-10-18

Studieförbunden samlar Sverige

Studieförbunden samlar Sverige – stoppa nedskärningarna

Studieförbunden samlar Sverige – stoppa nedskärningarna

Regeringen skär ned statsanslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor. Det motsvarar en tredjedel av de statliga anslagen. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i våra verksamheter. Hur det slår kommer att variera mellan studieförbund och även mellan olika verksamheter inom samma studieförbund. Men att en tredjedel av statsanslaget försvinner kommer att märkas – varje dag, i hela Östergötland

Kurser och cirklar som ibland avfärdas som ”hobbykurser” är redan i hög grad avgiftsfinansierade. Vuxna betalar redan själva för sina fritidsaktiviteter. Men för de ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning, som ofta har små ekonomiska marginaler, är statsbidraget avgörande.

Ett bra exempel på denna statsbidragsfinansierade verksamhet är vår verksamhet i Östergötland för personer med IF och NPF och även sällsynta diagnoser där vi har studiecirklar och träffas för att gå igenom en mängd olika metoder för att må bättre, med ämnen som b.la. mat, motion, musik och stresshantering. Då vi just nu finns i länets tretton kommuner med verksamhet krävs det då anpassade lokaler, utrustning samt ledare för att detta ska kunna fungera. I vår Studiecirkel “Lustfyllt levande” som vi gör ihop med Riksförbundet sällsynta diagnoser styr deltagarna själva och kan bestämma vad de vill samtala om och prova på under sin fritid vilket blir betydande för deltagarna. Denna och många andra verksamheter är nu hotad.

Studieförbunden samlar Sverige. Statsbidraget gör det möjligt för oss studieförbund att upprätthålla en infrastruktur i hela Östergötland. Vi finns (än så länge) i alla länets kommuner. På många håll står vi tillsammans med biblioteken för det enda utbudet av kultur.

Infrastrukturen som vi står för är avgörande för den samhällsnytta vi står för. Finns det inte ett kontor så kan vi inte heller snabbt öppna en braig verksamhet som vi gjorde när (exempelvis) Rysslands brutala krig emot Ukraina bröt ut. Studieförbundens styrka är att vi är snabbfotade och flexibla. Vi väntar inte – vi gör. Tack vare att vi arbetar med ideella krafter blir det också mycket kostnadseffektivt.

Studieförbunden kommer alltid att göra vårt allra bästa utifrån de förutsättningar vi får. Men regeringens 500 miljoner kronor i nedskärningar kommer att leda till att många människor inte längre kommer att kunna ta del av studieförbundens folkbildning. Det kommer att bli långt färre cirklar, kurser, spelningar och föreläsningar.

 

Skriv gärna under namninsamlingen här:

https://www.mittskifte.org/.../studieforbunden-samlar...

 

Mer info:

http://studieforbunden.se/samlarsverige/

 

#studieförbundensamlarsverige #inteutansv #studieförbundetvuxenskolan #östergötland