Kultur för alla

Vi vill bidra till att ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland.

Genom vårt arbeteinom det regionala kulturlivet bidrar vi till att öka delaktigheten i, och bredda intresset för, kulturen.

Vårt uppdrag inom kulturområdet är att utveckla kulturverksamheten. Detta sker genom samverkan med producerande och arrangerande kulturföreningar, kulturarvsföreningar och konstföreningar. Det sker också genom seminarier och kurser riktade till cirkelledare och handledare inom kultur, hantverk och slöjd. 

 

Frågor?

Kontakta: Ebba Jacobsson, verksamhetsutvecklare

Mobil 0708 55 30 35 | E-post ebba.jacobsson(a)sv.se