Plats för kultur och kulturarv

Kultur för alla! Vi vill bidra till att ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland. Genom vårt arbete inom det regionala kulturlivet bidrar vi till att öka delaktigheten i, och bredda intresset för, kulturen. Vårt uppdrag inom kulturområdet är att utveckla kulturverksamheten. Detta sker genom samverkan med producerande och arrangerande kulturföreningar, kulturarvsföreningar och konstföreningar. Det sker också genom seminarier och kurser riktade till cirkelledare och handledare inom kultur, hantverk och slöjd.

Kurser och arrangemang inom kultur och kulturarv

Vi har regelbundet kurser och arrangemang inom området kultur och kulturarv. Klicka på länken för att se vad vi har på menyn just nu!

Nätverk inom kultur och kulturarv

Vi deltar i nätverk inom kultur och kulturarv, här kan ni läsa mer om dem genom deras respektive länkar.