Lättläst version saknas
Tillbaka

Familjeaktiviteter på arbetslivsmuséer

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuséer i Väst, har sedan årsskiftet inlett ett projekt tillsammans med Innovatum och Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet med projektet är att stödja utveckling av muséernas barnaktiviteter och locka målgruppen barnfamiljer till arbetslivsmuseer genom en samlad och attraktiv marknadsföring. Du kan läsa mer om projektet via länkarna nedan.

http://www.innovatum.se/nyheter/barn-och-familjeaktiviteter-pa-arbetslivsmuseer/

http://www.navivast.se/familjeaktiviteter/