Lättläst version saknas
Tillbaka

Gammal kunskap i nya händer

Inspirationsträffar om byggnadsvård hos hembygds-/kulturarvsföreningar

Många hembygds- och kulturarvsföreningar önskar fördjupade kunskaper om byggnadsvård. Därför vill vi nu genomföra en långsiktig satsning med byggnadsvård som tema från 2023, tillsammans med er föreningar. Hoppas att din förening vill delta!

2023-års satsning kallar vi Gammal kunskap i nya händer. Satsningen är långsiktig och innehåller olika delar och aktiviteter för er föreningar: Inspirationsträffar, studiecirklar och aktiviteter i föreningarna.

I februari träffades vi för två digitala inspirationsträffar kring byggnadsvård.
Du kan se inspelningen från träffarna här: Youtubelänk

 

10 september kl 11.00-14.00
Kom och koka rödfärg med oss på Haraberget i Herrljunga.
 
Välkomna till en dag med praktisk byggnadsvård i fokus. Vi lär oss koka rödfärg och vad en ska tänka på vid målning. Under dagen medverkar hantverkare och bebyggelseantikvarier.
 
En byggnadsvårspromenad under sakkunnig ledning anordnas kring Herrljunga hembygdsförenings rika byggnadsbestånd, med tips och råd för den intresserade med fokus på vård och underhåll av gamla byggnader.

 

16 oktober kl 18:00-20:30

Vård-   och underhållsplaner för hembygds- och kulturarvsföreningar. Digital träff med byggnadsantikvarier och föreningar om hur er förening kan jobba med en vård- och underhålls plan.

Anmälan senast 10 oktober till Vård- och underhållsplaner för hembygds- och kulturarvsföreningar - SV Regionförbund Västra Götaland

alt: vgregion@sv.se / 0522-65 33 33

 

Varmt välkommen!

 

*Hus med historias satsning på byggnadsvård från 2023.

Hus med historia - ett nätverk med representanter från hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museum, Västergötlands museum, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalands Regionen och länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan