2024-04-10

Regionstämma 2024

Den 23 april är det dags för regionstämma på Hjälmareds folkhögskola. Här finner ni information om stämman och alla handlingar.

Medlemsorganisationernas och avdelningarnas valda ombud, samt regionstyrelsens ledamöter kallas och övriga intresserade inbjuds till årsstämma för Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Västra Götaland.


Tisdag 23 april kl 17.00- ca 20:30, Hjälmared folkhögskola, Alingsås.


Program

17.00-18.00 Ombudsanmälan och lättare förtäring


18.00-18.45 Musiken där jag bor är en konsertserie med fokus på den musik som finns och har funnits på just den plats där konserten äger rum. Hans Kennemark och Jenny Gustafsson djupdyker ner i musik och berättelser om spelmän från den plats de besöker, och får med hjälp av publiken ta del av kunskap och material som sedan tas om hand för digitalisering av Svenskt visarkiv. Musiken där jag bor görs i samverkan med Svenskt Visarkiv, Västergötlands spelmansförbund och Västergötlands hembygdsförbund. Projektet har stöd från ett flertal bidragsgivare, bl. a. Riksantikvarieämbetet och flera Sparbanks-stiftelser. Musiken där jag bor är också en samverkan med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.


18.45-19.00 Paus


19.00 – 20.30 ca Årsmötesförhandlingar


Anmälan

Anmälan sker via länk senast 19 april, där ska du ange om du deltar digitalt och behöver möteslänk eller på plats och önskar att äta.


Länk till anmälan: https://forms.office.com/e/KK59peBGWj 


Har du frågor eller problem med anmälan?


Kontakta: vgregion@sv.se eller på tfn 0522-653333.Alla hälsas hjärtligt välkomna!


Annika Westh, regionordförande, SV Västra GötalandBilagor

Alla bilagor hittar ni här.