Tillbaka

Utveckla ditt föreningsarbete

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Nu erbjuder vi en utbildning i tre delar och två fördjupningstillfällen där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Fördjupningstillfällena ger dig möjlighet att tillsammans med andra se närmare på frågor som rör revision och valberedning. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare!

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i någon av våra grund-, medlems- och samverkande föreningar, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Varmt välkommen med din anmälan.
Du kan välja om du vill delta på endast någon eller alla kurserna. Obs! Det krävs en separat anmälan till varje kurstillfälle!  
Vid fulltecknad kurs har folkbokförda i Västra Götalandsregionen företräde.

Kursen är digital och sker i mötesverktyget Zoom.
Länk till mötesrummet skickas ut till samtliga deltagare ett par dagar innan kursstart.

För frågor kontakta:
Ebba Jacobsson
Verksamhetsutvecklare | SV Regionförbund Västra Götaland 
Mobil 070-855 30 35 | E-post ebba.jacobsson@sv.se

 

29 september - Del 1: föreningens grunder
Demokratin i föreningen och föreningen i demokratin.
Anmäl dig här


13 oktober - Del 2: valberedning och kunskapsöverföring
Plats för nya och gamla krafter.
Anmäl dig här.


27 oktober - Del 3: Motivation och engagemang
Viljan, drivkraften och vikten av kommunikation.
Anmäl dig här.


10 november - Fördjupning: Revision
Revisorerna - medlemmarnas ögon och öron.
Både siffror och verksamhet ska granskas. Håller styrelsen stadga?
Anmäl dig här.


24 november - Fördjupning: Valberedning
Valberedningen - föreningens blodomlopp!
En funktion som är viktig att vårda hela föreningsåret och inte bara inför årsmötet.
Anmäl dig här.