Plats för föreningar och organisationer

Vi älskar föreningslivet! Regionförbund Västra Götaland erbjuder grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra folkbildande insatser. Verksamheten och samarbetet med de regionala organisationerna styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov. Om din organisation söker ett regionalt samarbete med SV i Västra Götaland är du välkommen att kontakta oss.

Vad kan vi göra tillsammans?

Vill du och din förening eller organisation anordna ett större evenemang öppet för allmänheten? Eller vill ni kanske arrangera en seminariehelg på aktuella ämnen med spännande talare för era medlemmar? Eller behöver ni en cirkelledarutbildning inriktad på ett relevant ämne för er? Tillsammans med oss är det möjligt. Vi har en gedigen historia inom folkbildningen, kunskap om att arrangera kurser på en rad olika ämnen och vi har ett viktigt kontaktnät för att genomföra er idé.


Nedan kan ni läsa om tre exempel på arrangemang vi varit delaktiga i tillsammans med andra organisationer, föreningar och aktörer.

Utbildningar för föreningar och organisationer

Vi anordnar regelbundet utbildningar för er i föreningar och organisationer. Kanske behöver någon av era medlemmar lära sig grunderna i en förening? Eller hur en valberedning ska fungera? Då finns det hos oss.

Föreningar och organisationer vi samarbetar med

I SV samarbetar vi med en ett stort antal organisationer och föreningar på både nationell, regional och lokal nivå. På regional nivå samarbetar vi med runt 30 organisationer och föreningar inom flera områden så som funktionsrätt, kultur och kulturarv, demokrati, släktforskning och mycket mer.


Formellt har SV tre former för samarbete. Det är grundorganisation, medlemsorganisation samt samverkande organisation. De tre formerna har olika roll i organisationens stadgar, till exempel när det gäller rätten att utse ombud till SV:s årsstämmor, men i verksamheten i varje samarbete unikt.

Grundorganisationer

Våra tre grundorganisationer kallas det för att de var med vid grundandet av Studieförbundet Vuxenskolan 1967. Vi arbetar med dem i olika former och har en lång gemensam historia.

Studiematerial

Här finner du ett axplock av vårt studiematerial för nedladdning. Saknar du något? Kontakta oss.