Tillbaka

#vägraskuld

Ett hjärteprojekt som springer ur egna erfarenheter kring att vara ung anhörig och allt vad det kan innebära. 

Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän. Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra målgruppen genom att utveckla stödjande metoder som ska användas i projektet och sedan spridas till andra som kan stötta målgruppen. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom.

– Unga anhöriga är en bortglömd grupp som idag står nästan helt utan stöd, då dagens anhörigstöd till största del riktar sig till anhöriga över 18 år. Att Arvsfonden har valt att satsa på denna grupp genom att stödja projekt #vägraskuld känns otroligt stort på flera plan och jag är övertygad om att det kommer att göra skillnad för så många ungdomar. Dels utifrån egen erfarenhet av att växa upp med ett sjukt syskon, utan att ha någon att prata om det med men framförallt utifrån hur den psykiska ohälsan idag sprider sig som löpeld hos unga, säger Lina Persson, projektledare #vägraskuld.

Under projektets tre år, kommer vi att samarbeta med skolor för att nå målgruppen. Vi spelar föreställningen, genomför workshop med eleverna och erbjuder intresserade vidare stöd. På detta vill vi att skapa förståelse för unga personer som befinner sig i anhörigrollen att de inte är ensamma, att de har rätt att söka hjälp och att de inte har någon skuld i sin närståendes sjukdom.

Kontakt:
Lina Persson - Projektledare
lina.persson@sv.se
0763-57 47 93