Om SV Västra Götaland

Vi är SV VG. Vi utbildar SVs cirkelledare i Västra Götaland. Vi skapar nätverk och stöttar föreningar med utbildningar och föreningsutvecklande insatser på region och distriktsnivå. Vi samverkar i och driver egna regionala projekt. Ta gärna kontakt med oss för att fråga, eller klicka dig vidare för att läsa mer, om hur vi kan vara en resurs för dig och din organisation.

Avdelningar i Västra Götaland

Vi som regionförbund fungerar som ett paraply för de SV-avdelningar som finns i Västra Götaland. Vi samordnar, stöttar och utvecklar.

I Västra Götaland finns fem avdelningar som är markerade med olika färger på kartan bredvid: SV Göteborg (blått), SV Göteborgsregionen Sydost (gul), SV Sjuhärad (röd), SV Skaraborg (mörkgrön) och SV Väst (ljusgrön).

Nyhetsbrev

Här kan du läsa och prenumerera på nyhetsbrev från Studieförbundet Vuxenskolans regionala enhet i Västra Götaland - SV VG. Som mottagare av vårt nyhetsbrev är du troligen medlem eller förtroendevald i någon av våra grund-, medlems- eller samverkande organisationer. Du kanske har en roll som beslutsfattare eller opinionsbildare i regionen eller så är du en kollega till oss som medarbetare inom SV. 

Som mottagare kommer du att löpande få nyheter om folkbildande aktiviteter, utvecklingsarbete och projekt med regionalt fokus.

Nyhetsbrev - arkiv

Här hittar du nyhetsbrev vi skickat ut tidigare.

Kontakta oss

Genom att klicka på länken hittar du kontaktinformation till oss.