Om SV Västra Götaland

Regionala enheten Studieförbundet Vuxenskolan, SV Västra Götaland samordnar och genomför utbildning och föreningsutveckling för cirkelledare, funktionärer i grund- medlems- och samverkande organisationer, GOMOSO på region och distriktsnivå, och SV-anställda i Västra Götaland.

Studieförbundet Vuxenskolan har fem självständiga avdelningar i Västra Götaland som bedriver verksamhet med lokal variation, t ex öppen kursverksamhet, musikhus, hantverkslokaler och riktad verksamhet till GOMOSO på lokal nivå. Kontaktuppgifter till avdelningarna hittar du här.