Nyhetsbrev

Här kan du läsa och prenumerera på nyhetsbrev från Studieförbundet Vuxenskolans regionala enhet i Västra Götaland - SV VG. Som mottagare av vårt nyhetsbrev är du troligen medlem eller förtroendevald i någon av våra grund-, medlems- eller samverkande organisationer. Du kanske har en roll som beslutsfattare eller opinionsbildare i regionen eller så är du en kollega till oss som medarbetare inom SV. 

Som mottagare kommer du att löpande få nyheter om folkbildande aktiviteter, utvecklingsarbete och projekt med regionalt fokus.