Projekt hos oss

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland driver egna regionala projekt. Vi ingår även i olika samarbeten med andra organisationer och verksamheter inom kultur- och och folkbildningsområdet i vårt län.

Alla projekt som SV Västra Götaland driver eller medverkar i har gar det gemensamt att de stöder SVs värdegrund. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Samtliga projekt som vi arbetar med syftar till att stärka de respektive målgruppernas egenmakt och inflytande över det egna livet och samhället.

Projekt- och uppdragsverksamheten styrs av statens fyra syften med folkbildningen. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor at påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen samt att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Och slutligen, att bidra till att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Projekt vi äger

Projekt vi samverkar i

 • I nöd och lust

  I nöd och lust vill minska den psykiska ohälsan hos personer över 65 som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet.

  Läs mer
 • TrUSt

  TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa i sitt föräldraskap. 

  Läs mer
 • Mitt val

  Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta. Det är ett demokratiskt problem för det svenska...

  Läs mer
 • KiX Senior

  KiX Senior skapar en möjlighet att fortsätta träffa andra när du går i pension från ditt arbete.

  Läs mer
 • #vägraskuld

  #vägra skuld förändrar förutsättningarna för unga anhöriga.

  Läs mer
 • Trädgårdsresan

  En skattkarta för trädgårdsentusiasten! Här finns små trädgårdar i lantliga landskap, ekologiska...

  Läs mer