Vi driver projekt!

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland driver egna regionala projekt och ingår i samarbeten med andra organisationer inom kultur- och folkbildningsområdet.

Egna projekt initieras och drivs av regionala enheten i samverkan med lokala SV-avdelningar i regionen. Projekt ska alltid stödja värderingarna och målen i folkbildningen. 

Vid sidan av folkbildningsuppdraget är vi också en aktör inom övrig vuxenutbildning. Vår utgångspunkt för uppdrag och projekt är vårt idéprogram, folkbildningens idé och pedagogik. Uppdragen stärker vår roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv utveckling för individ och samhälle.

Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egen och samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är en tydlig koppling till vår vision och värdegrund vad gäller mål och metoder. 

Frågor?

Kontakta: Richard Forsberg, projektkoordinator

Mobil 0708 - 55 79 27 | E-post richard.forsberg@sv.se