Lättläst version saknas
Tillbaka

Ulrika Frick (MP)

Med anledning av att det nu är ett år sedan som det första fallet av Coronaviruset upptäcktes i Sverige bad vi Ulrika Frick (MP) att reflektera över sin syn på hur Coronakrisen har påverkat samhället och regionen. Ulrika Frick är regionråd i VGR, ordförande i kollektivtrafiknämnden och representant för Miljöpartiet som är en av våra medlemsorganisationer.

”Missa aldrig chansen att dra nytta av en kris” sägs det och samhället spås se annorlunda ut efter Coronakrisen. Vilka stora samhällsutmaningar ser du i ljuset av den? Och hur kan den regionala politiken ”dra nytta” av Coronakrisen i Västra Götaland?  

Självklart är det stora vårdbehovet som har fått skjutas upp överskuggande, men också resandeminskningen i kollektivtrafiken och kulturverksamheternas överlevnad är något att brottas med. Vi har lärt oss nya samarbeten och blivit bättre på att ta till vara våra gemensamma resurser i vården och digitaliseringen har fått ett genombrott, vilket ökat tillgängligheten. Vi har och kommer verkligen få reflektera över vårt resande och hur det kommer se ut efter krisen. Fler jobbar hemma, kanske kan vi jämna ut resandet över dagen och därmed använda resurserna smartare och cyklingen har vuxit något enormt. Även inom kulturen har digitaliseringen fått ett genombrott och också ökat tillgängligheten på konserter för våra invånare.

Coronapandemin har orsakat en ekonomisk kris som i förlängningen riskerar att leda till demokratiskt utanförskap. Hur ser du på studieförbundens och politikens möjligheter att främja den demokratiska delaktigheten i regionen i ljuset av Coronapandemin?  

Vi behöver hitta nya vägar för att nå våra invånare. Vi har hittills varit väldigt vana vid fysiska möten, men de kan också vara exkluderande. Vi ser nu hur webinarier och digitala möten ökar deltagandet. Det tror jag är något vi kan utveckla mer och också nå nya grupper.

De globala utsläppen av växthusgaser väntas gå ner under 2020 pga. Coronapandemin. Hur ser du på möjligheten för regionen att ställa om för att nedgången av utsläpp ska bli långvarig även efter Coronakrisen?

Jag tror verkligen att Coronakrisen har öppnat för att det digitala mötet funkar utmärkt som ersättning till det fysiska mötet. Det sparar också mycket tid och pengar att tex inte behöva resa iväg för ett möte, utan att en kan ta det på hemmaplan istället. Sen har ju också krisen satt fokus på att vi behöver värna ett robust samhälle som till exempel innebär mer inhemsk produktion av livsmedel och energi. Det kommer bidra till att nå klimatmålen och främja det förnyelsebara.