Tillbaka

Överenskommelsen

En Överenskommelse om att samverka mellan föreningslivet och Borås kommun 

Vad ska vi samverka om?

Vårt samhälle förändras allt snabbare och vi ställs inför nya utmaningar. Det handlar om klimat, miljö och sociala problem. Vi behöver skapa ett samhälle där vi är rädda om miljön och varandra. Där alla ha lika rättigheter och möjligheter och kan påverka sin egen situation. 

Varför ska vi samverka?

För att lösa dessa utmaningar behöver mer samarbete mellan exempelvis kommunen och föreningar och andra organisationer. Sedan 2016 finns det en Överenskommelse om att samverka mellan föreningslivet och Borås stad. 

I staden har vi under lång tid haft många aktiva föreningar och organisationer. De skapar gemenskap och mening för människor. De hjälper också till att beskriva hur olika människor har det och så att så många som möjligt kan säga vad de tycker. Föreningar och organisationer 

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad har varit en av fyra representanter från de idéburna i Borås stad i arbetet med Överenskommelsen, i arbetsgruppen fyra representanter från staden, politiskt tillsatta och tjänstepersoner.

För mer information klicka på bilden!

 

ok-64x67.jpg