2024-03-12

Det här är vi!

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV har verksamhet i Sveriges alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.


Organisationen har drygt 800 anställda, ca 10 000 studiecirkelledare och närmare 440 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.