Introkompassen

Nu kan du gå på utbildningen ”Introkompassen” hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan i Borås. Introkompassen är en bred samhällsorienterande utbildning för asylsökande och är gratis för de som är 18 år och äldre.

På Introkompassen kommer du studera grundläggande svenska, samhällsinformation, om svensk samhällskultur, om arbetslivet, svensk historia och geografi, kommunikation, nätverksbyggande, hälsa, jämställdhet, familj och föräldrafrågor. Vi kommer fokusera på arbetsmarknaden. Under utbildningstiden kommer vi även göra studiebesök på olika företag och myndigheter. 

Utbildningen är 18 veckor lång och vi har lektioner 4 dagar i veckan på måndagar till torsdagar. Den schemalagda tiden är 3 timmar om dagen från klockan 9.00 - 12.00
Utbildningen startar den 16 augusti 2021.

Det finns bara ett begränsat antal platser, så anmäl dig nu.

För mer information eller anmälan kontakta:

Norman Hatfield.

Projektledare TIA Introkompassen.

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
Druveforsvägen 8
504 33 Borås

Växel: 0771-50 20 20
Direkt:0708-95 11 31
E-post: norman.hatfield@sv.se
Hemsida: www.sv.se/sjuharad