Starta en kamratcirkel, studiecirkel

Gör så här

En kamratcirkel består av en grupp personer som delar ett gemensamt intresse.
En kamratcirkel kan handla om nästan vilket ämne som helst.

Det kostar inget att vara med i en kamratcirkel.

I en kamratcirkel lär deltagarna sig av varandra. Alla bidrar med sina kunskaper och inlägg i diskussioner. En person i gruppen ska dock utses till cirkelledare. Ledaren ansvarar för att kamratcirkeln och kontakten med SV fungerar bra. Ledaren är den som ansvarar för närvarorapporteringen till SV. SV bjuder ledaren på cirkelledarutbildning.

Det här behöver ni göra för att komma igång:

  • Ni ska vara minst 3 personer
  • Träffas minst 3 gånger
  • Träffas i minst 9 timmar
  • Lämna in Närvarorapport

Studieförbundet Vuxenskolan hjälper gärna till att planera och lägga upp en arbetsplan.
Vi kan även hjälpa med visst ekonomiskt stöd till tex. studiematerial och lokaler. Storlek på kostnadsersättningen varierar.

Exempel på olika kamratcirklar:

SPRÅK
Träffas för att hålla igång kunskapen i ett främmande språk.
Prata och lär av och med varandra, diskutera en film eller kanske en bok.

MUSIK
Träffas regelbundet och spela musik tillsammans. Vi kan hjälpa till med bla lokal.

BOKCIRKEL
Den absolut vanligaste typen av kamratcirkel är den när man läser och diskuterar böcker. Vad handlade boken om, varför agerade huvudkaraktären i boken som hen gjorde och många andra frågor kan ventileras på träffarna.

FOTO
Träffas i grupp och utveckla ert fotointresse tillsammans. Gå på fotopromenader, ha gemensamma utställningar eller bedöm varandras bilder.

MATLAGNING
Träffas en grupp vänner hemma hos varandra och laga mat tillsammans. Turas om att bestämma recept och handla ingredienser. Tillsammans kan ni lära er nya maträtter och diskutera olika matkulturer.

KONST OCH HANTVERK
Sy kläder, keramik, scrapbooking, vävning, oljemålning och knyppling är några av de kamratcirklar som finns i Sjuhärad. Grupperna träffas regelbundet och lär av varandra under cirkelns gång. Studieförbundet Vuxenskolan hjälper till med tex lokal och studiematerial.

PODD
Spela in och redigera din egen podd. I Bollebygd har vi en poddstudio med plats för upp till 4 personer att spela in tillsammans. För en kamratcirkel är det gratis att använda studion.

Om du vill starta en kamratcirkel i Sjuhärad, skicka ett mail till  sjuharad@sv.se 

Vill du veta hur det är att jobba som cirkelledare kan du läsa mer om det på Cirkelledarnätet!

Välkommen till oss!