Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad


STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN SJUHÄRAD


Avdelningen omfattar följande nio kommuner: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Härryda, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 


Vi erbjuder dig ny kunskap, personlig utveckling och rika kulturupplevelser i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. Hos oss kan du utveckla dig inom nästan vilket ämnesområde som helst.

Du kan få hjälp att skräddarsy din egen studiecirkel, kontakta lokalkontoret i din kommun som hjälper dig. Ditt behov styr vårt utbud.

SV Sjuhärad arbetar också med olika projekt och uppdrag.

• Compass Borås, där vi tar emot deltagare som står långt från
arbetsmarknaden och som behöver arbetsträning och/eller
arbetsprövning.


• Spira, som erbjuder en teoretisk utbildning med inriktning på
svenska språket och samhällskunskap. Utbildningen vänder sig till
personer med invandrarbakgrund.

• Sfi
Svenska för invandrare
Hos oss kan du läsa SFI (svenska för invandrare) studieväg 2 och 3 och kurserna B, C och D. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får dessutom lära dig om det svenska samhället kulturen och arbetslivet. 

• Vardagssvenska
Nu kan du gå en studiecirkel i Vardagssvenska hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln är gratis för alla asylsökande som är 18 år och över.Du kommer att gå minst 40 lektionstimmar. Du kommer att få läxor att arbeta med på egen hand mellan träffarna.


Här hittar du våra lokala kontor över Sjuhärad >>