Grundorganisationer

SVs grundorganisationer är Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Grundorganisationerna har en unik särställning inom SV. Genom stadgarna garanteras de ett inflytande över den totala verksamhetsinriktningen på alla nivåer. De utser ombud till stämmor och bemannar interna uppdrag i styrelser och valberedningar. Stadgarna säkerställer också att överläggningar ska ske med grundorganisationerna inför viktiga vägval.

Centerpartiet (C)

Är du med i en avdelning för Centerpartiet och letar efter mer information så har du kommit rätt. Klicka på knappen för att ta dig vidare och läs mer om hur vi kan stötta er som grundorganisation. Du hittar studiematerial, mallar och mer matnyttig information. 

 

 

Liberalerna (L)
Är du med i en avdelning för Liberalerna och letar efter mer information så har du kommit rätt. Klicka på knappen för att ta dig vidare och läs mer om hur vi kan stötta er som grundorganisation. Du hittar studiematerial, mallar och mer matnyttig information. 

 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Är du med i en avdelning för Lantbrukarnas Riksförbund och letar efter mer information så har du kommit rätt. Klicka på knappen för att ta dig vidare och läs mer om hur vi kan stötta er som grundorganisation. Du hittar studiematerial, mallar och mer matnyttig information.