Medlemsorganisationer

SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Utöver dessa finns flera organisationer som är medlemmar i SV och ytterligare andra som har ett rikstäckande samverkansavtal med SV. Vi samarbetar också lokalt med ett stort antal organisationer och föreningar. 

Här kan du se vilka organisationer som är medlemmar hos oss. 

De organisationer vi har störst samarbete med av våra medlemsorganisationer är: 

Bygdegårdarnas Riksförbund 

Tillsammans med Bygdegårdarnas riksförbund och framför allt bygdegårdarna ute i landet genomför vi strax under 20 000 studietimmar över landet. Verksamheten sträcker sig från film, kultur och mat till föreningskunskap, miljö och hantverk. 

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)

Vårt fokus är studiecirkeln. För SBR innebär detta möjligheter till löpande kompetensutveckling inom biodling. Dessutom kan nya biodlare rekryteras till föreningarna. SV och SBR har en lång samarbetstradition med Biodlarna i att vidareutbilda redan verksamma biodlare.  Med folkbildningsverksamhet inom biodling når vi nya grupper, bland annat fler nya svenskar, kvinnor och ungdomar som vill lära sig mer om biodling och natur.
www.biodlarna.se

 

SPF Seniorerna

SPF Seniorerna är den organisation som SV har uteslutet störst verksamhet tillsammans med, allt från föreningskunskap, hälsa & livsstil, digital kommunikation/internet, språk, hantverk, dans och musik till kulturprogram i allt mellan mat på äldreboenden till reseskildringar och historia.

SV erbjuder årligen cirka 100 000 cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter. SV och SPF Seniorerna utvecklar tillsammans varandras verksamheter.

Läs mer om vad vi kan erbjuda SPF Seniorernas lokalavdelningar.