Samverkande organisationer

Anhörigas Riksförbund

Biodynamiska föreningen

Brottsofferjourernas Riksförbund

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

Familjehemmens Riksförbund

Förbundet Unga Forskare

Föreningen Norden

Hushållningssällskapens Förbund

Jägarnas Riksförbund

Kristdemokraterna

Miljöpartiet De Gröna

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Riksföreningen Allas Barnbarn

Riksföreningen Autism

Romska Ungdomsförbundet

Schizofreniförbundet

Samfundet Sverige-Israel

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska Downföreningen

Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund

Sveriges Fibromyalgiförbund

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Släktforskarförbund

Ungerska Riksförbundet

Villaägarnas Riksförbund