Våra samverkande organisationer

Följande samverkande organisationer har centrala rikstäckande samverkansavtal med SV. 

 

Anhörigas Riksförbund

Biodynamiska föreningen

Brottsofferjourerna Sverige 

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

Familjehemmens Riksförbund

Förbundet Unga Forskare

Föreningen Norden

Hushållningssällskapens Förbund

Jägarnas Riksförbund

Kristdemokraterna

Miljöpartiet De Gröna

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Riksföreningen Allas Barnbarn

Riksföreningen Autism

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Attantions

Romska Ungdomsförbundet

Schizofreniförbundet

Samfundet Sverige-Israel

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska Downföreningen

Svenska Glaukomförbundet

Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund

Sveriges Fibromyalgiförbund

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Släktforskarförbund

Ungerska Riksförbundet

Villaägarnas Riksförbund