Hantverk & konst

Kom och måla med oss!

Denna lördag har vi plockat fram färger och penslar för att försvinna in i vår kreativa värld. Madeleine Jehpsson finns med som konstnärlig coach.