2024-03-18

Årsstämma 2024

Den 18 mars 2024 samlades våra medlems- & samverkansorganisationer i medborgarhuset i Eslöv för att delta på SV Skånelands årsstämma.

Under stämman berättade ordförande Kerstin Lingebrant Vinka om året som gått, om folkbildningens utmaningar och om förändringar som skett i avdelningen.


Avdelningschef Fredric Strömberg summerade avdelningens arbete under 2023, informerade om det nya bidragssystemet, om de förändringar som kommer framöver och presenterade avdelningens verksamhetsplan och vision för kommande år.


Avtackning av Maria Hofvendahl Svensson & Britt Marie Klingborg som avgick från styrelsen.


Vi välkomnar våra nyinvalda medlemar i styrelsen.