2024-03-29

Inspirationskatalogen är här!

Vår digitala katalog fyllt med artister, föreläsare & underhållare.

Som ett mervärde för våra samverkandeföreningar har vi tagit fram en katalog för att inspirera till mer bildande och kulturella möten.


Inspirationskatalogen är fylld av artister, föreläsare och underhållande från hela Skåne som gärna besöker föreningslivet.


Kontakta er verksamhetsutvecklare för att få tillgång till katalogen och få hjälp och bollplank vid planering och bokning av verksamhet.